Akademins blogg

Här kan du hitta allt ifrån intressanta personliga iakttagelser över mat och måltid, gastronomiska upptäckter, resor, tankar och tyckanden till rent fysiologiska och psykologiska forskaranalyser om mat och måltid. Välkommen till Finlands Svenska Måltidsakademins arena för iakttagelser. 

Text av Christian Tikkanen och Mannerheim-museets kurator Kristina Ranki
Bilder Christian Tikkanen, Släkten Fazer och Mannerheim Museet