Ät mera inhemskt kött

23.01.2021

Text och bild: Christian Tikkanen

Sedan urminnes tider har våra nordiska bönder livnärt sig på både får och nötkreatur. Det var ett viktigt och nödvändigt villkor för att kunna vara självförsörjande. Nu lever vi i en annan tid och nästan i en helt annan värld, men fåren och nötkreaturen är ännu livsviktiga för oss, det bör alla som äter mat, älskar att gå i naturen, sätter pris på levande landsbygd eller önskar att ta vara på de stora artsmångfald i Norden tänka på och komma ihåg.

År 2020 fick vi en lindrigt sagt brutal påminnelse om varför det är så viktigt att producera mat i eget land. Då gränserna blev stängda under koronapandemin fick många sig en tankeväckare, har vi mat nog till att försörja oss i vårt eget land? Matproducenterna jobbade bokstavligen dygnet runt för att det skulle finnas nog med råvaror i butikerna och det gick bra den här gången kan vi med hjärtat i halsgropen konstatera, men det finns ingen som helst garanti för att det inte kommer flera situationer i framtiden där det är viktigt att vi producerar egen mat till vår befolkning. FN:s klimatpanels senaste rapport handlar om hotet klimatförändringarna skapar för mattryggheten världen över.

Sammanhanget mellan klimatutsläpp, mattrygghet, användandet av landareal och ekosystem beskrevs på ett sätt som aldrig gjorts tidigare. FN rekommenderar därför alla land att öka produktionen av mat till egen befolkning. Vi måste kunna producera mat i vårt eget land och vi måste ha människor som har kunskapen som behövs för att göra detta. Vi måste mer och mer gå över till ett samhälle med en bärkraftig matproduktion där vi utnyttjar på bästa möjliga sätt det resurser vi har till vårt förfogande och då behöver vi fortsättningsvis både fåren och nötkreaturen.

Det är trots allt både bra och nyttigt att äta kött oavsett alla dessa påståenden om att vi bör äta mindre kött. Det vi måste bli mera upptagna av är vad slags kött vi äter och hur det har producerats. Vi bör äta kött av djur som äter gräs och som går ute och betar om sommaren och som producerar mat på resurser som annars aldrig blir utnyttjade. Lokal närproducerad mat på djur som har det gott och lever väl bör vara det självklara alternativet och det enda alternativet i stället för den importerade biffen från Brasilien eller Uruguay, vi måste få ett slut på den importen så fort som möjligt.

När fåren och nötboskapen betar i skog och mark gör de en formidabel insats för naturen varje sommar, de bokstavligen rensar upp och håller det fint ute på den betesmark där de rör sig och det bidrar med sitt betande till att vi har våra välställda kulturlandskap och en levande landsbygd och det är en ren vinn-vinn situation både för bonden som djuren och inte minst för naturen själv.

Men det är tyvärr inte alls mera så självklart att vi skall kunna njuta gott av välställda kulturlandskap och en levande lansbyggd eller närproducerad och lokal mat, intäkterna för nötboskapshållningen och speciellt för lamm/får hushållningen är dramatiskt låg. Lägg en inhemsk köttbit på grillen när du grillar, fråga efter inhemskt nötkött och får/lammkött, har man inte inhemskt får eller lammkött i butiken så kräv att få det, på så vis gör du en insats för att bevara den inhemska självförsörjningen, närproducerat och mat producerad på vilt växande förnybara resurser, för det är ju nämligen så att om vi skall kunna bevara t.ex. hotade djurarter och växter, unika biotoper, ha väl ställda kulturlandskap och en levande lansbyggd så bör vi fortsätta att äta inhemskt kött, det är en både rent vetenskapligt bevisad som realistisk faktor som är fullständigt odiskutabel.

Valen du som konsument gör i butiken är så ytterst viktiga, väljer du inhemskt i alla led kan du med stolthet servera maten och tänka på att medan du äter och njuter av maten så är du med på att göra en mycket viktig insats för samhället, naturen, klimatet och miljön. Och du en annan ting, det är inte malet kött, filé och entrecote som är det bästa köttstyckena, det finns en hel värld av smaker i alla det beniga köttstycken som det är värt att också köpa. Den nya trenden "Nose to tale" tar vi upp nästa gång och ser på då.