Kan Finland bli en mat nation?

23.10.2021

Text och bild: Christian Tikkanen

Hur bygger man starka mat- och turistregioner? En god mat- och turistdestination handlar inte bara om att få uppleva historien till den lokala maten, men också om att utnyttja mat och dryck till att skapa upplevelser innanför både turism och kultursektorn. Bente Bratland Holm Från Innovation Norge menar att Norge tar höga poäng på sin vackra natur men att oproportionerligt mycket av den internationella marknadsföringen är knuten till naturen.

Vad om den också knyts upp mot Norsk matkultur, gärna i kombination med vackra destinationer. Finland kan som nation kanske inte skaffa sig det allra högsta poängen när det gäller en så vacker och storslagen natur som Norge kan stoltsera med, men Finland har sina tiotusentals insjöar som är minst lika attraktiva turistmål. Finland kan skaffa sig lika många poäng när det gäller vackra insjölandskap, vår skärgård ute vid kusten och inte minst vår finländska matkultur med rena, friska och naturliga råvaror, när vi klarar av att likt Norge koppla samman naturupplevelser med mat och dryck och turism ja då har vi en slagkraftig succéhistoria som kan göra oss till en Matnation. Detta är en milstolpe man i Finland borde kunna sträva till, men just nu är vi långt ifrån att nå den milstolpen med den livsmedelspolitik landet vår omfattar.

Som nation har vi ett stort arbete att utföra, landets livsmedelspolitik måste förändras, vi måste bli bättre på att marknadsföra oss själva som en mat-nation, vi måste sätta den inhemska råvaran, maten och samarbete i sökljuset för att utveckla ett gott omdöme också på matfronten. Ett ökat samspel mellan mat och reselivsbranschen kan styrka kundbasen till matproducenter och serveringsbranschen och ge turisterna bättre upplevelseerbjudanden i form av olika koncept. 

Några goda norska exempel är gårdsturism med övernattning, besök på traditionsrika serveringsställen och besök på äppelodlingar. Hela Syd Norge har fruktområden med många möjligheter där man kan skapa en upplevelse runt produkten.

I Finland har vi det Österbottniska slätterna och "tomatriket" Närpes som kunde i likhet med de Syd Norska fruktodlingarna skapa en upplevelse runt sin produkt, vi har Lappland med Samernas kultur och deras mattraditioner, vi har ett brett utbud av olika landskapsrätter, sockenrätter och dessutom en unik matkultur som spänner över tre olika språk- och matkulturella grupper, den Samiska, den Finlandssvenska och den Finska, och det är vi troligen ganska ensamma om, varför inte ta detta med i framtida koncept som skulle lyfta upp den Finländska matkulturen till en ännu högre nivå.

Med en samlad politisk enighet och kreativa bönder som ser en helhet mellan produkterna sina, upplevelsen som finns i området och övernattningsmöjligheterna vill man kunna erbjuda de tillresande helt unika upplevelser där gästen är i centrum. 

För att styrka Finland som en mat nation är det ytterst viktigt med satsningar av det här slaget som lyfter fram och synliggör både produkten och upplevelsen. Goda mat- och dryckesupplevelser i turistnäringen kan bidra till en utveckling av finländsk matkultur och Finland som en märkesvara och kan också vara med om att bygga upp ett internationellt omdöme för Finland som en matnation, det krävs dock många åtgärder för att Finland skall uppnå detta.

Finland kan komma upp i den samma positionen som Norge med att ha Nordens bästa mat skatter, men då måste vi också våga språnget att marknadsföra våra egna produkter och för att kunna bygga upp ett bättre omdöme måste vi också lära oss att förmedla historien bakom produkterna våra. Vi har flera goda märkesvaror knutna till specifika områden precis som Norge som sörjer för att vi kan få gäster till dessa regioner.

Detta bör vi utnyttja i allt högre grad, bland annat genom att skapa upplevelser runt mat och dryck. Det vill sätta fokuset ännu bättre på Finländsk matkultur och skapa förutsättningen föra att också Finland kan anses som en Matnation.