Måltidsberättelse-måltidspresentation = Storytelling!

17.09.2020

Text och bild: Christian Tikkanen

Hur skall man definiera en god och upplevelsefull måltid? Vad är det som gör måltiden smakfull, njutbar och upplevelserik? För gästen är det viktigt att måltiden smakar gott och når upp till det man har förväntat sig av den. Men någonting som också är minst lika viktigt och betydelsefullt för gästerna är historien bakom måltiden, måltidsberättelsen eller "storytellingen".

En måltidsberättelse är med om att skapa den måltidsupplevelse som vi alla är så upptagna av att tala om i dag. Med en måltidsberättelse kan du trollbinda gästerna omkring matens tillagningsmetoder, originalitet och ursprung. Du ger gästerna en inblick i råvarans resa från det att den lämnat producenten till att den läggs framför gästen på bordet, med andra ord, får det en storytelling i form av en måltidspresentation.                                                                                                 
Måltidspresentation är någonting ganska nytt, även om en del högklassiga restauranger redan hållit på med detta en stund, och för gästen är det alltid lika underbart som intressant att höra storyn bakom den måltid man skall avnjuta. Måltidspresentationen är mycket viktig och borde höra till en del av helheten i all restaurangverksamhet. Måltidspresentation och måltidsgestaltning är begrepp som sammanfogar och binder upp hela måltidsupplevelsen och gör måltiden till mera än bara en mun full av smaker.                                                                                                                   

Då Ny Nordisk mat höll sin konferens i Oslo 2012 och Norge stod för ordförandeskapet för nordiska ministerrådet kunde man bland annat få höra hur viktigt det är med berättelserna runt och omkring en måltid. Harald Osa, ordförande och ledare av Stiftelsen Norsk matkultur påminde om hur viktigt det är för gästerna att få höra dessa storyn bakom en måltid, gästerna vill höra dessa storyn berättas. Men han satte även fingret på en viktig punkt som antydde att storyn eller måltidsberättelsen är inte helt fullständig om inte alla i restaurangverksamheten är införstådda i den. Det är en länk i kedjan som fattas, servitörerna borde också kunna storyn bakom måltiden, men allt för ofta blir det så att om gästen frågar någonting om måltiden eller vill veta någonting om den, får man hänvända sig till att hämta kocken eller köksmästaren från köket för att få ett svar, och så bör det ju inte vara.

Man måste kunna involvera även serveringspersonalen i kunskapen om själva rätten och hela måltiden, serveringspersonalen är ju trots allt måltidens budbärare och närmaste kontakt till gästen.