Mat trender

29.08.2022

Text och bild: Christian Tikkanen

Sundhet för kroppen och klimat- och miljövänligt för jorden är viktig när folk väljer mat och råvaror i dag. Globala trender som street food, food trucks och den något förvrängda Pizzaboom som många tagit till sig har fått ge vika för ett mera hälsoinriktat kosthåll. Vegetariskt, fermentering och inte minst uttryck som "miljövänligt - klimatvänligt" och "Naturligt" är det nya orden och trenderna som tydligt formar mångas vardag. Det ekologiska fotavtrycket är ett annan uttryck som fastnat på mångas läppar, man vill ha råvaror, mat och produkter som har ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt.

Ännu för bara några år sedan var det ingen som frågade så starkt efter inhemska, närproducerade köttprodukter så som man gör det idag, och trots det växande kött-bekymret så har köttkonsumtionen gått upp, gott hjälpt av bland annat en stark "Hamburgertrend" det sista åren, hur hänger allt detta ihop?

Det har gjorts en omfattande Nordisk konsument undersökning (2018) om hur det globala trenderna påverkar vårt kosthåll, och det som var genomgående i undersökningen var att konsumenterna i allt högre grad tar sina val baserade på " ett ekologiskt fotavtryck" det vill säga miljö- och klimat medvetenheten hade växt enormt hos konsumenterna, till och med mer än vad den hade växt hos det flesta politiker i samhället.

Viktigaste av allt är ändå smaken, men den starkaste trenden nu är hälsan, om vi nu då kan kalla det för en trend. En trend som glutenfria produkter har också fått mycket uppmärksamhet, och även om kanske bara tre procent är allergiska, så säger runt 20 procent av befolkningen att det ofta eller alltid tar hänsyn till gluten innehållet i maten. Begreppet har varit lite mode präglat och kritiserat, men är ingalunda på väg ut. Uttryck som däremot blir mindre populära och är på väg ut är "low carbo" och "light", 5-2 diet och GI-diet och en hel del andra både dieter och uttryck blir mer och mer ersatt med uttrycket "naturligt"

Det har pågått en stilla kamp mellan sundhet för kroppen och en överdriven diet fixering, en kamp som nu verkar avta dels på grund av andra mer nödvändiga ställningstaganden i vardagen, men också på grund av större medvetenhet och tilltro till det mera naturliga och realistiska valen , ta som ett exempel matlagning och gemenskapen i köket, det har debatterats och diskuterats i det oändliga hur viktigt det är med en gemensam måltid och det har i media och tidningsspalter, spaltmeter efter spaltmeter funnits inlägg om vikten av gemensamma måltider och hur viktigt det är att också barnen i familjen inkluderas i köksarbetet. Och ingen hade väl egentligen trott att detta skulle få någon som helst genomslagskraft?

Men verkligheten tar sig ibland radikala och mycket allvarliga vändningar i både negativ som positiv riktning, ingen hade någon som helst aning om att ett virus, klasificerat som pandemi, skulle slå till med all sin kraft över hela jordklotet och sätta en hel värld i ett stillastående modus med tomma gator och torg och med länder där folk nästan bokstavligen dog som flugor. Det är fruktansvärt tragiskt och sorgligt, men om man ser det positiva i det hela, om vi nu kan kalla det för en positiv sak, så är det ett ytterst kraftigt vapen för att få oss förstå vikten av den gemenskap jag tidigare nämnde.

aldrig förr har vi människor varit så upptagna av att hålla samman, och även om vi efter alla myndigheternas regler och föreskrifter skulle hålla avstånd ifrån varandra så blev vi bokstavligt talat tvingade hålla minst möjliga avstånd till det egna köket när så gott som all samhällsverksamhet stannade upp, de som tidigare åt sin dagliga mat ute på restaurang blev nu tvingade till det egna köket, och de som förr köpt hel och halvfabrikat, både bakade och lagade mat så som det aldrig gjort förr.

Det känns hemskt behöva säga det, men Corona viruset har troligen skapat en ny livsstil och trend för oss alla, för världen kommer inte se likadan ut efter detta. Det är nu som den verkliga substansen i orden "ekologiskt fotspår, miljövänligt, hållbart, naturligt, ekologiskt, närodlat, inhemskt och klimatsmart" får en reell betydelse, det är nu vi blivit tvingade förstå deras innebörd och det mer än någonsin förr.

Jag kan inte låta bli dela med mig av ett citat, det passar så väl in i sammanhanget då vi talar om omsorg, gemenskap och sammanhållning. Citat:

"Den som håller fest för sina vänner utan att visa måltiden som skall serveras sitt personliga intresse, kärlek och omsorg, förtjänar inte några vänner alls". (Jean Anthelm Brillat-Savarin)