Måltidens gemenskapsdag 23 maj

             The Common Meal sharing day 23 of may

Måltidens gemenskapsdag infaller den 23 maj varje år.

Klicka på bilden och läs mer om själva dagen


Mat-etik

På tal om mat-etik och därtill relaterat beteendemönster sägs det, citat från kokboken "Bordets nöjen" anno 1925 följande: -"Politiker ilar från bordet till sina åligganden, affärsmän slänger snabbt ifrån sig servetten för att ordna med sina pengar, ämbetsmän glömmer att tugga i bekymmer för statens väl och ve.

-Arbetaren skyndar sig från arbetsplatsen och hemmet för att "tugga" i sig arbetar rörelsens kamp och upplopp om klasskillnaderna medan ungdomen jazzar sig bort i allsköns förlorad tomhet." De hemvana, sällskapliga och trygga matvanorna lider under detta evinnerliga och nervösa jaget. Man glömmer att äta och dricka på ett civiliserat sätt". Citat slut.

Ingen kunde ha sagt detta bättre, och betänk att redan i början av 1900-talet var man klok nog att inse detta fenomen, stress med mat, som oacceptabelt. Dåtidens män och kvinnor hade betydligt större moral och etik och inte minst respekt för maten och måltiden än vad dagens människor har.

Livet kräver under alla omständigheter sina pauser där inte minst bordets nöjen och en måltid kan bidra till att skapa en fredlig och festlig färgton över det dagliga arbetet och man har i våra dagar gott av att minnas vad en gammal och erfaren statsman en gång yttrat: "när allt annat slår fel, så får man se till att äta och dricka sig till enighet". Vi får inte glömma denna urgamla moraliska och filosofiskt riktiga balans vid en måltid.


I Italien föddes måltiden. Frankrike erövrade den. Norden vidareutvecklade den. Tillsammans njuter vi den. 
(Christian Tikkanen)


Måltiden: en mänsklig samvaro, det som utspelar sig kring en måltid, öppnar upp sinnena, fördjupar samtalet, det är ett terapeutiskt ögonblick.

(Carl Jan Granqvist)


Sundhet, friskhet och välbefinnande kommer inte utan lite extra arbete, det är någonting man blir förtjänt av efter att ha tjänat den ärbara vällusten genom ärligt och uppriktigt arbete i köket.

(Christian Tikkanen)