Nätverket kring Måltidsakademin träffades den 16 mars 2019 på Hanaholmen för att förbereda grundandet av en måltidsakademi för Finlands svenska matkultur.