Medlemskap

Finlands Svenska Måltidsakademi välkomnar alla nya medlemmar och står öppen för alla som är intresserade i måltid, god mat och inte minst den Finlandssvenska matkulturen. 

Vill du bli medlem är medlemsavgiften 18 euro per medlem/år. Klicka på länken här under och fyll ut det nödvändiga uppgifterna så blir du tillsänt en faktura.

Finlands Svenska Måltidsakademi har kopplingar till Sveriges gastronomiska fält. Den Finlandssvenska matkulturen har formats och sammanflätats med den svenska matkulturen i över 700 år. Vi har mycket gemensamt och behöver också därför varandra som en länk för att kunna förstå vår gemensamma matkultur. Finlands Svenska Måltidsakademi samarbetar med den svenska digitala tidskriften Taste där vi har en fast sida och alla som vill kan prenumerera på den här tidskriften, och ja, jag glömde nästan nämna det, den är självklart gratis!