Taste 2/2020

Artikeln har publicerats i Taste 2/2020, s. 90-92


Oktober 2020

Ny förening främjar Finlands svenska matkultur –
Finlands Svenska Måltidsakademi har grundats

I mars såg Finlands Svenska Måltidsakademi rf dagsljus. Akademin har till uppgift att främja, visa fram och berätta om Finlands svenska matkulturs ideal och värderingar, historiska traditioner, samtida tillämpningar av matkulturarvet, och även ta fram idéer om nyskapade innovationer som är förankrade i traditionen.

Det första fröet till Finlands Svenska Måltidsakademi såddes av akademins sekreterare Christian Tikkanen redan för drygt fem år sedan. Efter en hel del kartläggningar, sonderingar och nätverkande samlades i mars 2019 ett antal personer med starka band till finländsk gastronomi och matkultur till ett första möte för att tillsammans spinna vidare och förbereda grundandet av en måltidsakademi. Trots coronapandemin kunde föreningen hålla sitt konstituerande möte som videomöte den 28 mars. Då godkändes stadgarna och föreningen fick en officiell styrelse.– Finlands Svenska Måltidsakademi kommer att ägna sig åt en djupdykning i Finlands svenska matkultur i ett historiskt, samtida och framtida perspektiv, förklarar Max Schulman, som valdes till ordförande. Akademin ska sprida kännedom om matkulturarvet och vara en mötesplattform för alla dem som vill mötas inom akademins ämnen, både på ett seriöst sätt och under mer lättsamma former. Det är fråga om allt från värdiga föreläsningar till kulörta pappershattar med samvaron kring måltiden som en röd tråd.

Akademin kommer även att verka för att särskilt barn och unga får kunskap om Finlands svenska matkultur, och samverka med andra mat- och måltidsfrämjande organisationer och kunskapsnätverk.

Vad är Finlands svenska matkultur?
Måltidsakademins styrelse har ägnat mycket tid åt att sätta fingret på vad Finlands svenska matkultur egentligen är. De geografiska områdena omfattar framförallt regionerna Nylands, Åbolands, Österbottens och Ålands matkultur, men också finlandssvenskar och deras matkultur på andra platser.

I matkulturarvet i de svenska språkområdena i Finland ingår synen på maträtter, drycker och måltider i både hemmen, på restaurang och i de offentliga köken samt även synen på odling av råvaror, fångst och fiske samt beredning av livsmedel.

Med sikte på verkliga måltider
Sedan det konstituerande mötet i mars har styrelsen regelbundet samlats för att sätta grunderna för det som varje förening behöver, bland annat grunda bankkonto, medlemsregister och webbsidor.

En gång om året kommer akademin att samlas för en årshögtid med en publik måltid och program. På grund av coronapandemin har styrelsen varit tvungen att skjuta fram årshögtiden, men hoppas att den kommer att kunna förverkligas under sommaren eller hösten 2021.

– Den viktigaste saken för akademin är förstås att stimulera till verkliga måltider – ätande och drickande – inte minst på akademins öppna festdagar, påminner Richard Tellström, docent och verksam vid Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Tellström har även fungerat som mentor för den nya akademin.

Text: Mia Wikström, vice ordförande för Finlands Svenska Måltidsakademi rf


Styrelsemedlemmar Finlands Svenska Måltidsakademi r.f.:
Ordförande Max Schulman
Vice ordförande Mia Wikström
Sekreterare Christian Tikkanen
Kassör Jonas Harald
Extra arbetande styrelseledamöter Yrsa Lindqvist, Michael Björklund och Tara Junker
Landskapsombud, Nyland Elisabeth Eriksson
Landskapsombud, Åboland Peter af Björksten
Landskapsombud, Åland Lena Brenner
Landskapsombud, Österbotten Kirsi Salomaa

Läs artikeln i Taste 2/2020, s. 90-92