Våra spannmål

Undervisningsmaterial


Finlands Svenska Måltidsakademi

Undervisningsmaterial för dagis, låg- och högstadiet

FÖLJEBREV

Att uppmuntra barn att lekfullt vara med och prata om och laga mat även i skolan är en grundförutsättning för framtida kvalitativ matkultur. Finlands Svenska Måltidsakademi vill främja denna utveckling och har därför skapat detta undervisningsmaterial om våra spannmål.

Spannmål en viktig ingrediens

Den historiska betydelsen av spannmål kan knappast överskattas. När jordbruket uppstod för mer än 10 000 år sedan var det genom odling av de olika sädesslagen. Fram till våra dagar har spannmål varit avgörande för kultur, handel, arbete och livsmedelsförsörjning liksom för användningen av naturresurser och förändringar i landskapet.

Det här undervisningsmaterialet sätter det Finländska spannmålen i fokus och har som syfte bidra till att elever får en större kunskap om hur viktigt odlingsmaterialet av vete, råg, korn och havre är för den finländska livsmedelsproduktionen och konsumtionen.

Undervisningsmaterialet är ämnat som ett hjälpmedel och inspiration i undervisningen för barnträdgårdar, låg- och högstadiet. Materialet finns tillgängligt här på sidan och kan fritt lastas ner. Vi önskar också väldigt gärna få kommentarer och bilder från ert dagis/skola på vår e-post adress: maltidsakademin@gmail.com så publiceras vi dem med ert samtycke här på webben. Lycka till!

Finlands Svenska Måltidsakademi
e-post: maltidsakademin@gmail.com