Viktiga länkar


Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla samarbetet mellan länderna inom alla samhällsområden.

Hanaholmen planerar och arrangerar olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt samt utreder olika samhälleliga utvecklingsbehov.


Marthaförbundet. Vi arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vårt mål är att alla hem och familjer ska ha tillräckliga kunskaper och resurser för att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social. 

Vi delar med oss av vår kunskap genom kurs- och föreläsningsverksamhet, olika informationskanaler och ett aktivt föreningsliv. 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund. Vår uppgift som organisation är att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen.


Måltidsakademien grundades den 19 oktober 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet. Akademin har ett 40-tal medlemmar och uppbär stöd från Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Örebro Universitet.

Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner är en livlig och blomstrande ideell förening med inriktning på gastronomi, måltidskultur och kunskap om mat och dryck  

Gastronomiska Akademien skall värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i Sverige. Idag finns flera regionala gastronomiska sammanslutningar vid sidan av Gastronomiska Akademien, som är den äldsta och ursprungliga. Akademien bildades den 6 november 1958 på initiativ av Sten Broman, Fritiof Nilsson Piraten och Tore Wretman 


Svenska litteratursällskapet i Finland. Vi värnar om det svenska i Finland - varje dag. Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Svenska kulturfondens uppdrag är att stödja utbildning och forskning, konst och kultur och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. 

Svenska folkskolans vänner främjar utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Vi jobbar för att dessa sektorer får större kraft och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre. Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsmottagare bygger vi ett rikare och mer tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll.   


ELO-stiftelsen, d.v.s. stiftelsen för finländsk matkultur, samlar den finländska matkulturens aktörer, visionärer och resurser kring ett och samma bord.

La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Finland. Syftet med vår organisation och våra aktiviteter är att främja samarbete mellan professionella kockar och amatörer, att vårda och främja den nationella matkulturen och att uppmuntra utvecklingen av unga professionella kockar och sommelierer.

Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum för hotell- och restaurangbranschen, turismen och finländsk matkultur.


Aibolands museum. Värnar och informerar om Estlandssvenskar och finlandssvenska esters kultur och historia.

Måltidens hus i Norden. Utbildnings- och forskarcentrum för mat, dryck och måltidens form. 

Restaurang- och hotellhögskolan - Örebro Universitet bedriver universitetsutbildning inom måltidskunskap och värdskap samt forskning i måltidskunskap. Här finns också Nordens första kokboksmuseum.

Den unika Kokbokssamlingen (Wretmanska samlingen) i kokboksbiblioteket är ämnad att vara en källa för forskning och utbildning. I tillägg till den unika samlingen finns det över 40 000 andra titlar i kokboksbiblioteket vilket gör det till det bästa biblioteket i Europa för både gammal och nyare kokbokslitteratur. 

Måltidsakademins biblioteksstiftelse delar årligen ut priser och belöningar för kokboksförfattare i olika kategorier där bland annat nordiska kokböcker är bland det nominerade.  Sverige är det land som publicerar flest kokböcker i världen, ungefär 400 st i året, dvs minst en kokbok om dagen. 


Kålrotsakademien är akademien för främjandet av den svenska matens kulturarv. Akademien grundades våren 2015 och har 18 ledamöter - 9 kvinnor och 9 män.


SLU är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv.

Restaurang- och hotellhögskolan erbjuder några av Sveriges och Europas främsta utbildningar inom måltidskunskap och värdskap. Här studerar du som vill göra karriär inom besöksnäringen och hotell- och restaurangbranschen. Vi erbjuder också utbildning på forskarnivå i måltidskunskap och det är här som den senaste forskningen inom området pågår.

Det Danske Gastronomiske Akademi grundades 1964 på initiativ av matskribenten och dramatikern Mogens Brandt, Mogens Lind och professorn Chr. Elling, professor Jens Kruuse och Bibliotekarie Verner Seemann. 


Kulinarisk Akademi är ett kompetenscentrum för mat och dryck i Norge.

Lilla Sällskapet är en av världens äldsta gastronomiska föreningar, grundad år 1814

Lilla Sällskapet har till ändamål att vårda och främja den svenska matkulturen.

Denna kulinariska akademi består av högst 21 ordinarie ledamöter vilka på olika sätt representerar eller har intresse av den svenska matkonsten med tonvikt på husmanskost. 

Gustava Björklund var född i Finland. Kring hennes välbekanta kokkonst lever Lilla Sällskapets namn kvar som den äldsta kulinariska sammanslutningen i Sverige.

är en av världens äldsta gastronomiska föreningar, grundad år 1814.

Nofima är världens ledande matforskningsinstitut ägd av den Norska staten som bedriver forskning och utveckling för akvakulturnäringen, fiskerinäringen och matindustrin. Sveriges Måltidsakademi med Måltidsakademins biblioteksstiftelse delar årligen ut priser och belöningar för kokboksförfattare i olika kategorier där bland annat nordiska kokböcker är bland det nominerade.

Sverige är det land som ger ut flest kokböcker per capita, det utkommer minst en kokbok om dagen.

Här hittar du förteckning över de olika kategorierna och prisvinnarna för det ifrågavarande året. Surfa in på sidan och se vilka Finlandssvenska kokböcker som blivit premierade under åren i olika kategorier.

Gourmand World Cookbook Awards grundades 1995 av Edouard Cointreau. Varje år hedras de bästa tryckta eller digitala mat- och vin böckerna. 

Varje år delar Gourmand ut priserna på en mycket speciell plats för gastronomi. Ceremonin är ett ypperligt tillfälle att träffa alla viktiga personer i mat- och kokboksvärlden, hundratals förläggare, författare, kockar och journalister deltar i detta evenemang.

Gourmand Awards har jämförts med "Oscars" för film. Gourmand Awards är inspirerat av de olympiska spelen och dess anda.

Allt av mat- och dryckesinnehåll belönas, i tryckt eller digital form, betald eller gratis, privat eller offentlig, bransch förlag eller egenutgiven, stor som liten, med lika chans för alla.

Gourmand Awards är en unik möjlighet att bygga bilden av matkulturen i ett land, och visa världen dess anda.

EMBLA, Nordic Food Awards, skapar synlighet för nordisk mat och de innovativa människorna bakom, både i de nordiska länderna och internationellt. Syftet med EMBLA är att stärka kunskapen om nordisk mat.


Allebarnsrätten

Allebarnsrätten har barnens perspektiv. Välkommen in i barnens värld.

De flesta föräldrar tycker att det är viktigt att ge sina barn goda vanor. En sådan vana rör måltiderna.

Måltiden har en viktig funktion för att barnen ska få i sig den näring de behöver, men den kan vara så mycket mer. En måltid är ofta en stund för social samvaro, kanske den enda på hela dagen då barnen och föräldrarna kan berätta för varandra hur deras dag har varit.

Faktum är att ju mer social en måltid är, desto mer hälsosam är den också. Det beror bl.a. på att man äter långsammare i sällskap, vilket ger kroppen mer tid för att smälta maten.

Sapere

Mat för alla sinnen - sensorisk träning enligt Sapere-metoden. 

Sapere metoden kom till Finland via Grythyttan år 2009. Saperemetoden som stöd för mat- och kostundervisning i daghem beskriver hur Saperemetoden har använts och utvecklats i småbarns-undervisningen i Jyväskylä stad. Sapere-metoden som stöd för barns mat- och näringsundervisning i daghem. Guide av Aila Koistinen och Leena Ruhanen, 2009.

Ålands Yrkesgymnasium

Välkommen till utbildningsprogrammet för hotell- restaurang och cateringbranschen. Du hittar oss på Strandgatan 1 där vi utbildar framtidens kockar.

Utbildningsprogrammet ger grundläggande kunskaper för arbete inom hotell, restaurang och storkök samt inom sjöfarten. Du får också en bra grund för vidare studier.

Lärande i arbete (LIA) sker på restauranger och i storkök och genom yrkesarbete i övningsrestaurang Hjorten.Mat och jordbruk

Målet är att säkerställa matproduktionen och -säkerheten, den ansvarsfulla matkedjan. Läcker mat - en livskraftig landsbygd.

Jord- och skogsbruksminsteriet tryggar produktionen av inhemska livsmedel och en hållbar användning av förnybara naturresurser samt skapar förutsättningar för näringar och välbefinnande som bygger på dessa.

Ruokatieto / Matinformation

Föreningen Matinformation rf främjar finsk matkultur genom att informera om mat och livsmedelskedjan samt genom att göra Gott från Finland-märket känt som ett igenkänningstecken för finska livsmedel.

Webbplatsen www.ruokatieto.fi är ett nav för matinformation. Den öppnar matens vägar från fält till bord, visar den rika finska matkulturen och tillhandahåller aktuella nyheter om livsmedelsbranschen. Sajten är på finska.

Statens näringsdelegation

Statens näringsdelegation har allt sedan året 1954 följt upp finländarnas kostvanor och hälsotillstånd och kommit med rekommendationer som hänför sig till kosten i avsikt att förbättra läget 

Statens näringsdelegation är ett expertorgan underställt jord- och skogsbruksministeriet. Det tillsätts vart tredje år. Medlemmarna i organet är experter på näring och kosten av ministerien, universiteten och, forskningsinstitutionen.


Livsmedelsverket i Finland

Livsmedelsverket hör till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltnings-område. Livsmedelsverket arbetar för människornas, djurens och växternas hälsa, stöder landsbygdens livskraft och utvecklar och upprätthåller informationssystem. 

Folkhälsan

Folkhälsan grundades 1921 för att verka för folkhälsans främjande i svenska Finland genom allsidig vetenskaplig undersökning och praktiska åtgärder.

Folkhälsan är en mångsidig, modern, allmännyttig social- och hälsovårdsorganisation som hjälper, stöder, utbildar, forskar, vårdar och finns till i livets alla skeden.

Finlands Svenska 4H

4H verksamheten startade i USA i början av 1900-talet. I dag finns 4H verksamhet i ett 80-tal länder.

År 1929 grundades Finlands svenska 4H. Ändamålet med verksamheten inom den nyetablerade organisationen var att hos ungdomen skapa intresse och engagemang för landsbygden och lokalsamhället.