Viktiga länkar


Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland arbetar för att utveckla samarbetet mellan länderna inom alla samhällsområden.

Hanaholmen planerar och arrangerar olika typer av evenemang, kurser, seminarier och projekt samt utreder olika samhälleliga utvecklingsbehov.


Marthaförbundet. Vi arbetar för en bättre värld, en vardag i taget. Vårt mål är att alla hem och familjer ska ha tillräckliga kunskaper och resurser för att främja balans i vardagen och en hållbar utveckling, såväl ekonomisk, ekologisk som social. 

Vi delar med oss av vår kunskap genom kurs- och föreläsningsverksamhet, olika informationskanaler och ett aktivt föreningsliv. 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund. Vår uppgift som organisation är att bevaka och tillvarata medlemmarnas samt den svenska landsbygdens gemensamma ekonomiska, sociala och kulturella intressen.

Svenska litteratursällskapet i Finland. Vi värnar om det svenska i Finland - varje dag. Vi bevarar, utforskar och sprider kunskap om den svenska kulturen i Finland.

Svenska kulturfondens uppdrag är att stödja utbildning och forskning, konst och kultur och samhällsservice som gynnar det svenska i Finland. 

Svenska folkskolans vänner främjar utbildning, kultur och fri bildning på svenska i Finland. Vi jobbar för att dessa sektorer får större kraft och starkare förutsättningar att förändra samhället till det bättre. Tillsammans med våra samarbetspartner och bidragsmottagare bygger vi ett rikare och mer tolerant samhälle där det finlandssvenska har en stark, självklar och positiv roll.   

ELO-stiftelsen, d.v.s. stiftelsen för finländsk matkultur, samlar den finländska matkulturens aktörer, visionärer och resurser kring ett och samma bord.

La Confrérie de la Chaîne des Rôtisseurs Finland. Syftet med vår organisation och våra aktiviteter är att främja samarbete mellan professionella kockar och amatörer, att vårda och främja den nationella matkulturen och att uppmuntra utvecklingen av unga professionella kockar och sommelierer.

Hotell- och restaurangmuseet är ett specialmuseum för hotell- och restaurangbranschen, turismen och finländsk matkultur.

Måltidsakademien grundades den 19 oktober 2000 med syftet att främja forskning kring och utveckling av måltiden ur ett helhetsperspektiv. Det innebär att Måltidsakademien uppmuntrar forskning och utveckling av måltiden inom universitets- och högskolevärlden samt strävar efter att vara en länk mellan forskare och allmänhet. Akademin har ett 40-tal medlemmar och uppbär stöd från Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet och Örebro Universitet

Gastronomiska Akademiens och Måltidsakademiens Vänner är en livlig och blomstrande ideell förening med inriktning på gastronomi, måltidskultur och kunskap om mat och dryck 

Gastronomiska Akademien skall värna om och verka för den gastronomiska kulturens och gastronomins utveckling i Sverige. Idag finns flera regionala gastronomiska sammanslutningar vid sidan av Gastronomiska Akademien, som är den äldsta och ursprungliga. Akademien bildades den 6 november 1958 på initiativ av Sten Broman, Fritiof Nilsson Piraten och Tore Wretman 

Aibolands museum. Värnar och informerar om Estlandssvenskar och finlandssvenska esters kultur och historia.

Måltidens hus i Norden. centrum för mat, dryck och måltidens form. 

Restaurang- och hotellhögskolan (Örebro Universitet) bedriver universitetsutbildning inom måltidskunskap och värdskap samt forskning i måltidskunskap. Här finns också Nordens första kokboksmuseum.

Den unika Kokbokssamlingen (Wretmanska samlingen) är ämnad att vara en källa för forskning och utbildning.