Taste 5/2023

Artikeln har publicerats i Taste 5/2023 (s. 42-45)


Oktober 2023

De nationella ursprungsmärkningarna behövs, nu mer än någonsin

I Norge är det den Norska matstiftelsen som instiftat det officiella märket av norskt ursprung; Njut av Norge. Tack för att du väljer svenskt -kampanjen lanserades av Svenskmärkning AB och produkterna känns igen med märket Från Sverige. På Åland har man år 2022 gjort en utredning om att standardisera en Axgan -certifiering, något som nu ligger på bordet hos Ålands landskapsregering. Denna certifiering skall göra det lättare för konsumenterna att hitta åländska produkter.

I Finland offentliggjordes märket Gott från Finland redan år 1993 och det är den äldsta ursprungsmärkningen i Norden, en föregångare för de övriga märkningarna alltså.

Föreningen Matinformation r.f. är en finsk icke-statlig och ideell branschövergripande förening som främjar finsk livsmedelsproduktion och matkultur. Märket Gott från Finland används av ungefär 350 livsmedelsproducenter på ca. 12 000 produkter och är ett av de mest kända och uppskattade varumärkena i Finland. Resultatet är ett unikt samarbete inom den finska livsmedelsbranschen. I verksamheten deltar hela livsmedelskedjan: odlare, industrin, livsmedelsarbetare, butiker och konsumenter. År 2012 kompletterades märket med ett nytt kommunikativt koncept, "Mat från eget land".

Varför behövs då märken som dessa?

Konsumenten har de senaste decennierna blivit alltmer van samt inlärd till att de flesta råvaror skall vara tillgängliga i dagligvaruhandeln 365 dagar om året. Man har godtagit detta och tyckt att det är trevligt med färska jordgubbar på julaftonen och sparris från Sydamerika i januari. Ända tills en viss klimatkris uppdagades. Då senast började man tänka om lite på allmän konsumentnivå.

Givetvis har den nordiska befolkningen alltid varit säsongsinriktad samt förespråkat råvaror och produkter från eget land eller grannland, som vi dessutom delar motsvarande matvärderingar med. Genom olika märkningar har man kunnat underlätta för konsumenten att hitta rätt, att hitta högkvalitativa produkter med ett betydligt mindre klimatavtryck än t.ex. just sparrisen från Sydamerika.

I hopp om att något negativt kan föra med sig något positivt

Många undersökningar visar en stigande trend bland efterfrågan på lokala och inhemska råvaror och produkter. Detta kan medföra att vi så småningom kommer att återgå till säsongtänk, så som man gjort i tiderna. Man har serverat sig de produkter som legat i säsong, man har tagit tillvara säsongsprodukter och använt sig av gamla konserveringsmetoder för att kunna njuta av dessa råvaror under hela året. Man har kort och gott njutit av egen skörd, en skörd med många hållbarhetsfördelar och givetvis renare och godare smak.

Text: MatMasse Kumlin
Skribenten är landskapsombud för Åland i Finlands Svenska Måltidsakademi r.f. samt styrelseordförande för Mathantverkare på Åland r.f.

Källor: SLC, Föreningen Matinformation rf, Ålands Landsbygdsutveckling