Taste 2/2023

Artikeln har publicerats i Taste 2/2023 (s. 54-60)


April 2023

Finlands Svenska Måltidsakademi bjuder på matminnen

Den 28 mars 2023 är det tre år sedan Finlands Svenska Måltidsakademi grundades – mitt i en eskalerande coronapandemi – på initiativ av kökschef Christian Tikkanen, måltidsforskare Richard Tellström och matombudsman Carita Wallman Larsson. Måltidsakademin har ett viktigt uppdrag i att främja, visa fram och berätta om den finlandssvenska matkulturens ideal och värderingar, historiska traditioner, samtida tillämpningar av matkulturarvet och idéer om nyskapande innovationer förankrade i traditionen.

Men vad är då egentligen finlandssvensk mat och matkultur? Det diskuterar Måltidsakademins styrelse ofta. Den finlandssvenska matkulturen bygger givetvis på traditioner och vanor, och på den mat som funnits att tillgå i våra kustregioner. Den finlandssvenska matkulturen har som så många andra matkulturen också sina egna särdrag. Den har formats av egna landskapsrätter och sockenrätter som har sin lokala anknytning och egna historia. Mycket av vår finlandssvenska matkultur består alltså av regionala särdrag, influenser från både öst och väst och den är även starkt förknippad med Sverige. Detta så här i korthet.

Samtidigt som vi i artikeln presenterar Måltidsakademins styrelsemedlemmar har vi även bett dem berätta om sina egna bästa finlandssvenska matkulturminnen. Många av styrelsemedlemmarnas minnen och berättelser är starkt förknippade med fisk, potatis, bröd och bullar samt vilträtter.

Hela Måltidsakademins styrelse önskar en smaklig vår! Följ oss gärna på Facebook och Instagram och läs mer på måltidsakademin.fi.

Text: kommunikationsutskottet för Finlands Svenska Måltidsakademi