Priser och Belöningar

 

Finlands Svenska Måltidsakademi utdelar belöningar och/eller diplom till personer som gjort viktiga insatser inom akademiens område, antingen genom sitt yrke eller sitt intresse för akademins ändamål.