Finlands Svenska Måltidsakademi skall värna om och verka för den finlandssvenska matkulturens och gastronomins utveckling i vårt land. Finlands Svenska Måltidsakademi utdelar diplom och/eller belöningar till personer, organisationer, företag som gjort viktiga insatser inom akademiens område, antingen genom sitt yrke eller sitt intresse för akademins ändamål.