Priser och Belöningar

 

Finlands Svenska Måltidsakademi utdelar diplom och/eller belöningar till personer som gjort viktiga insatser inom akademiens område, antingen genom sitt yrke eller sitt intresse för akademins ändamål.