PRISER OCH BELÖNINGAR

Finlands Svenska Måltidsakademi skall värna om och verka för den Finlandssvenska matkulturens och gastronomins utveckling i vårt land. Finlands Svenska Måltidsakademi utdelar diplom och/eller belöningar till en person, organisation eller ett företag som gjort viktiga insatser för den finlandssvenska matkulturen och måltiden inom akademiens område, antingen genom sitt yrke eller sitt egna intresse för akademins ändamål.