Taste 5/2021

Artikeln har publicerats i Taste 5/2021, s. 30-33


Oktober 2021

Mötesplatser kring maten

Hösten är traditionellt en tid för marknader och handel – skörden ska säljas och varor köpas, försäljare och köpare möts. Mikaelsdagen den 29 september var traditionellt den stora marknadsdagen i bondesamhället, men under 1900-talet avtog marknaders och torgs betydelser som handelsplatser. I det nya millenniet har höstmarknader av olika slag kommit tillbaka men nu som upplevelsearenor för lokal matkultur och närproducerade varor, landsbygd och hållbarhet.

Skördefesten en motor för åländsk matkultur
Skördefesten på Åland är en framgångssaga som alla älskar. Evenemanget har vuxit och utvecklats i 20 år och är idag en stor turistattraktion som lockar publik från när och fjärran under tre intensiva dagar. Skördefesten beskrivs av arrangören Skördefestens vänner r.f. som den åländska matkulturens motor och bultande hjärta och fick år 2017 priset "Betydande turisminsats inom matturism" inom ramen för Hungry for Finland, en nationell strategi för att utveckla matturismen. Det främsta syftet är att marknadsföra och främja åländska produkter. För besökarna ordnas öppna gårdar, Plåpp Åpp-aktiviteter och även restauranger deltar i programmet.

Bland 10 goda skäl listade på Skördefestens hemsida finner man "upptäck ditt eget landskap", "handla hemåt", "levande traditioner", "öppna landskap" och andra värden som är aktuella i dagens hållbarhetsdebatt. I skrivande stund finns det 44 fantastiska platser på Åland att besöka, smaker att uppleva och människor och möta den 17–19 september.

På Närmatsdagen håller över 200 gårdar öppet
Den andra lördagen i september slår åtminstone över 200 gårdar runt om i Finland upp sina dörrar för besökare. Tidigare gick dagsevenemanget under namnet Köp av bonden-dagen men för att bredda konceptet har evenemanget nu antagit namnet Närmatsdagen. Såväl mindre som större matproducenter och gårdar, landsbygdsaktörer, turist- och upplevelsetjänster samt olika föreningar uppmuntras att hålla öppet hus på landsbygden.

Många regionala och lokala matfester
Det finns även många andra regioner som satsar på lokal mat och turism i form av olika evenemang. En av de större begivenheterna som samlar matentusiaster från en stor del av Nyland under det första veckoslutet i oktober – tyvärr inte i år – är närmatsmarknaden Slow Food Festival i Fiskars, Raseborg, där cirka 70 lokala producenter brukar sälja lokala råvaror och produkter.

Helsingfors Strömmingsmarknad som igen firas den 3–9 oktober är ett av Finlands äldsta traditionella evenemang och firas sedan år 1743. Strömmingsmarknaden har under årens lopp förvandlats från en matmarknad till ett evenemang där skärgårdstraditioner och modern matkultur möts. Närmare 30 fiskare från olika håll i landet säljer strömmingsprodukter i båtar och försäljningsstugor. Även andra försäljare säljer läckerheter och hantverksprodukter på Skärgårdstorget intill och de närliggande restaurangerna serverar strömming. Även i Åbo har det ordnats strömmingsmarknad i drygt 40 år.

Skärgårdsmat och närproducerat lyfts även fram på evenemanget Matglädje i Houtskär i Åbolands skärgård, som i år håller paus. I Kimitoön i Åboland ordnas skördemarknad i samband med September open-evenemanget.

Kulturcentret och museiområdet Stundars i Korsholm i Österbotten är en sann värnare av lokal matkultur och mattraditioner. Den 12 september ordnas traditionell Stundars höstmarknad med närproducerade livsmedel och produkter. Stundars är för övrigt också värt ett besök, och missa då inte Stundars läckra syltgrisar. Matmässan i Kauhajoki i Södra Österbotten, som i år firar 30 år, ordnas däremot inte denna höst.

Maten är lokal och så är även matens upplevelsearenor. Coronapandemin har tyvärr begränsat många riktiga och viktiga möten kring maten. Producenter och konsumenter, matvänner och inte minst vår nygrundade Finlands Svenska Måltidsakademi ser med stor iver fram emot att vi igen ska kunna mötas kring mat och dryck. Såväl vår matkultur som vi människor behöver fler möten kring måltiderna.


Faktaruta:

  • Högtidsdagar för matvänner i Finland är den Finländska matens dag som i år firades för tredje gången den 4 september.
  • Den finlandssvenska matkulturdagen instiftades på initiativ av Finlands svenska Marthaförbund och firas sedan 1992 årligen den 9 oktober. Avsikten med dagen är att uppmärksamma, bevara och utveckla de unika finlandssvenska mattraditionerna.

Text: Kommunikationsutskottet för Finlands Svenska Måltidsakademi: Yrsa Lindqvist och Mia Wikström 

Källor:

- https://skordefest.ax/
- https://narmatsdagen.fi
- https://slowfoodvastnyland.org/slow-food-festival/
- https://www.septemberopen.fi/sv/
- https://silakkamarkkinat.fi/sv/
- https://matgladje.fi/
https://www.stundars.fi/?event=hostmarknad-3
- https://kauhajoki.fi/hyvinvointi-ja-vapaa-aika/ruokamessut/ 
- https://www.hyvaasuomesta.fi/sv/finlandska-matens-dag
- https://www.martha.fi/om-oss/projekt/den-finlandssvenska-matkulturdagen