Styrelse

Max Schulman

Ordförande


Mia Wikström

Vice ordförande


Christian Tikkanen

Sekreterare


Jonas Harald

Kassör


Elisabeth Eriksson

Landskapsombud Nyland

Peter af Björksten

Landskapsombud Åboland


Lena Brenner

Landskapsombud Åland


Kirsi Salomaa

Landskapsombud Österbotten


Yrsa Lindqvist

Extra arbetande styrelsemedlem Ämnesutskottens kontakt


Tara Junker

Extra arbetande styrelsemedlem


Michael Björklund

Extra arbetande styrelsemedlem


Hedersmedlemmar i akademin


Richard Tellström etnolog och docent i måltidskunskap, och undersöker varför människan plockar samman en matkultur för sig, och varför ätandet förändras genom hennes levnad, åldrar och när hon flyttar sig över landet och i världen. År 2017 var han sommarpratare i Sveriges radios program "Sommar i P1" och tog då upp frågan: Vad är det som gör att människor lagar maträtter, serverar dem i måltider när vi i objektiv mening skulle överleva lika bra på foderpellets? Han har också varit redaktör för det svenska tv-serierna "Historieätarna" och julkalendern "Tusen år till julafton". Idag är han författare, föreläsare och expert på Sveriges Lantbruksuniversitets plattform "SLU Future Food" i Uppsala. 

Carita Wallman Larsson Västnylänning på fädernet, utvandrad till Sverige på 60 talet, trädgårdsutbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet /Alnarp, yrkesverksam som matombudsman hos Sveriges Bönder, nu föreningsaktiv folkbildare inom mat och trädgård med hemsida alimentaethorti.se