Styrelse

Max Schulman

Ordförande

Christian Tikkanen

Sekreterare

Elisabeth Eriksson

Landskapsombud Nyland

Mathias Kumlin

Landskapsombud Åland

Yrsa Lindqvist 

Extra arbetande styrelsemedlem                                            Ämnesutskottens kontakt

Michael Björklund

Extra arbetande styrelsemedlem


Mia Wikström

Vice ordförande

Jonas Harald

Kassör

Peter af Björksten

Landskapsombud Östra Nyland

Anders Fagerlund

Landskapsombud Åboland

Kirsi Salomaa

Landskapsombud Österbotten


Tara Junker

Extra arbetande styrelsemedlemHedersmedlemmar i akademin

Richard Tellström och Carita Wallman Larsson har förärats hedersmedlemskap i akademin för sina betydelsefulla insatser till att Finlands Svenska Måltidsakademi blev grundad.

Richard Tellström etnolog och docent i måltidskunskap, undersöker varför människan plockar samman en matkultur för sig, och varför ätandet förändras genom hennes levnad, åldrar och när hon flyttar sig över landet och i världen. År 2017 var han sommarpratare i Sveriges radios program "Sommar i P1" och tog då upp frågan: Vad är det som gör att människor lagar maträtter, serverar dem i måltider när vi i objektiv mening skulle överleva lika bra på foderpellets? Han har också varit redaktör för det svenska tv-serierna "Historieätarna" och julkalendern "Tusen år till julafton". Idag är han författare, föreläsare och expert på Sveriges Lantbruksuniversitets plattform "SLU Future Food" i Uppsala. 


Carita Wallman Larsson Västnylänning på fädernet, utvandrad till Sverige på 60 talet, trädgårdsutbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet /Alnarp, yrkesverksam som matombudsman hos Sveriges Bönder, nu föreningsaktiv folkbildare inom mat och trädgård med hemsida alimentaethorti.se