Styrelse

Max Schulman

Ordförande

Louise Mèrus

Landskapsombud Nyland

Mathias Kumlin

Landskapsombud Åland

Leo Gammals 

Extra arbetande styrelsemedlem                                            Ämnesutskottens kontakt

Daniela Andersson

Extra arbetande styrelsemedlem

Filip Stenius

Extra arbetande styrelsemedlem

Mia Wikström

Vice ordförande

Jonas Harald

Kassör

Anders Fagerlund

Landskapsombud Åboland

Isabel Flemming

Landskapsombud Österbotten

Tara Junker

Extra arbetande styrelsemedlem

Hedersmedlemmar i akademin

Richard Tellström och Carita Wallman Larsson har förärats hedersmedlemskap i akademin för sina betydelsefulla insatser till att Finlands Svenska Måltidsakademi blev grundad.

Richard Tellström etnolog och docent i måltidskunskap, undersöker varför människan plockar samman en matkultur för sig, och varför ätandet förändras genom hennes levnad, åldrar och när hon flyttar sig över landet och i världen. År 2017 var han sommarpratare i Sveriges radios program "Sommar i P1" och tog då upp frågan: Vad är det som gör att människor lagar maträtter, serverar dem i måltider när vi i objektiv mening skulle överleva lika bra på foderpellets? Han har också varit redaktör för det svenska tv-serierna "Historieätarna" och julkalendern "Tusen år till julafton". Idag är han författare, föreläsare och expert på Sveriges Lantbruksuniversitets plattform "SLU Future Food" i Uppsala. 


Carita Wallman Larsson Västnylänning på fädernet, utvandrad till Sverige på 60 talet, trädgårdsutbildad vid Sveriges Lantbruksuniversitet /Alnarp, yrkesverksam som matombudsman hos Sveriges bönder, nu föreningsaktiv folkbildare inom mat och trädgård med hemsida alimentaethorti.se